*دل نوشته*

بودنه آن هايى که بودنشان را با عشق ميخواهم زمين را برايم زيباتر ميکند......

نوشته شده در دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:12 توسط Nafas|

ﺍﻋـــﺘــﺮﺍفــــــ ﻣـﯿـﮑـــﻨـمــــــــ ...
ﻫـﺮﮔـــﺰ ﺑـﻪ ﺑـﻮﺩﻧـتــــــ ﮐـﻨـﺎﺭ ﺩﯾـﮕــــﺮﯼ
ﺣــﺴـﺎﺩتـــــ ﻧـﻤـﯿﮑﻨـــــﻢ ...
ﻣـــﻦ ﺁﻥ ﻟــــﺤـﻈــﻪ ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻣـﯿــﻤــــﯿـــﺮﻡ ...

نوشته شده در جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:47 توسط Asal|

اخــــم هاے تــــو
بــــالاترین لـــــذت دنیـــــاستـــــ
اے بهـــــانه تمـــــــام لـــوس شــــدن هاے مـــن .... ♥

نوشته شده در جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:41 توسط Asal|

حـــس بـــودنـتــــــــ


قـشنـــــگ تـــریـن حـــس دنیـــــاسـت..


تــــــو کــــﮧ باشــــے....


هــــر روز را..نـــــــــــــﮧ..!


هــــر ثــــانیـــﮧ را عـــــشق اســـــــت..!

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:40 توسط Nafas|

خدا !!تنها کسیه که میتونه درکت کنه بدون اینکه بخواد ازت بپرسه دقیقا چه مرگته!!!

نوشته شده در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:37 توسط Nafas|

حسادت یا خساست ؟

اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،
من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

نوشته شده در جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 23:51 توسط Nafas|

دیــگـــــر صـدایـتــــــــــــ نـمـی کــــنـم 


مـهـــم بـاشـــم خـودت صـدایـــم میـــکنــی ...

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:28 توسط Asal|

چـهـار فصــل کــه حــرفـــه … 


فصــل پنجمـــی هســت بــه نـــام تــــــــو ، به هوای تــــــــو …

نوشته شده در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:52 توسط Nafas|

ﻫﯿــــــﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﻭﺳــــﺖ ﺩﺍﺷــــﺘﻦ ﻫــــﺎﯼِ ﭘــــﺮ
ﺩﻟﯿـــــﻞ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﻧــﺪﺍﺷﺘـــﻪ ﺍﻡ
ﻣﺜﻠــﺎ ﺍﯾــــﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔـــﻮﯾــــﻨـــﺪ
ﻋﺎﺷــــﻖِ ﭼﺸــــﻤﺎﻧـــﺶ ﺷﺪﻡ،
ﯾﺎ ﺩﯾﮕـــــﺮﯼ ﻣﯽ ﮔـــﻮﯾــﺪ:
ﻋﺎﺷـــــﻖِ ﺷــﺎﻧــــﻪ ﻫـــﺎﯾــــﺶ!
ﯾــﺎ ﭼــﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧــﻢ ﻫﺮﭼـــﻪ!
ﺍﺻﻠــﺎ ﻣﻌﻨـــﯽ ﻧــﺪﺍﺭﺩ
ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐﺴـــﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـــﺪ ﭼـــﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘــــﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺑﺎﯾـــﺪ ﻧﮕـــﺎﻫـــﺶ ﮐﻨـــﯽ
ﻟﺒــﺨــــــﻨــﺪ ﺑــﺰﻧــﯽ
ﻭ ﺑﮕـــﻮﯾـــﯽ
ﭼـــــﻮﻥ
ﺩﻭﺳــــﺘـــــﺶ ﺩﺍﺭﻣـــ...!!!

نوشته شده در پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:18 توسط Asal|

پلک جهان می پرید

دلش گواهی میداد

اتفاقی می افتد

اتفاقی می افتد...

و...

فرشته ای از آسمان فرود آمد


تولدت مبارک

نوشته شده در پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:7 توسط Asal|

"غیر از خودت که واقعیت داری هرآنچه دیده ام همه تزیینیست"

تـــــــو بـخنـــــــــد...
تا ســراسیـمه شــود ســَـردی ِ زمســـتان..!

نوشته شده در جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 21:24 توسط Nafas|

صندلی کنار صندلی ام بگذار...

همنشینی با تــــــــــو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها...

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۳ساعت 23:31 توسط Nafas|

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت مــــــــرا در بیـــــــداری  

خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

نوشته شده در جمعه نوزدهم دی ۱۳۹۳ساعت 19:21 توسط Nafas|

از دور…

"تــــــــو" را دوستـــــــــ دارم!!

بـــے هیــــــچ عطــــــرے …

آغـــوشـــــے …

لـمســـے …

و یــــا حتـــــــے بــوســـــہ اے..!

تنـــــهـا دوستتـــــــــــ دارم. از دور…

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 20:11 توسط Asal|

یک دوســ ـت داشتن هایی هــ ـم هست
کــ ـه از دور است و در سکــ ـوت ..
که دلــ ـت برایــ ـش از دور ضعــ ـف میرود ..
که وقــ ـتی حواســـ ـش نیست ..
چشمــ ـانت را ببندی و در دل دعــــ ـآیش کنی ..
و با یه بــ ـوسه به سویــ ـش روانــ ـه کنــ ـی ..
کـه وقتــ ـی بی هــ ـوا نگــ ـاهت با نگـــ ـاهش یکــ ـی میشود ..
یــ ـک دوســ ـت داشتــ ـن هایــ ـی اســ ـت ...
ســـــــ ـآکت است .. .
آرام اســ ـت .. .
خـــــــــ ـوب اســ ـت ...
گـــ ـم اســ ـت ...

♥ یه چیزی مثل دوست داشتن تو ... ♥

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ساعت 20:10 توسط Asal|

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست

دلــــی کــه...

بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان

تــــوبــاشــد..

نوشته شده در شنبه ششم دی ۱۳۹۳ساعت 23:38 توسط Nafas|

خُب دِل اَست دیگَر ...!

دَستِ خودَم کِه نیست ...

تَنگ می شَوَد بَرایَت ...

نوشته شده در جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ساعت 15:37 توسط Nafas|

برای پریدن

لازم نیست پرنده باشم

همین که بخندی،

بال در میاورم..

نوشته شده در یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ساعت 10:12 توسط Nafas|

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام :


“آرامش”


باش!


حتی همین قدر دور...

نوشته شده در پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:34 توسط Nafas|

ﮐﺎﺵ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ

عشق
زندگی
نفس
.
.
.
ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ : ‏≈ تـــــــــﻮ ≈

نوشته شده در جمعه چهاردهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:9 توسط Nafas|

اشـتـباه میـگفـتـم تـو فقـط هـفـت حـرفـــی < زندگـــــــیمی>...
تـو ده حـــرفــی
<هـــمـــه زنـدگــــیمی> ...

نوشته شده در سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 21:34 توسط Nafas|

تو سرما بخوری

من هم می خورم !

برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند

این یک اتفاقِ منطقی ست

نه به ویروس ها ربط دارد

نه هیچ چیزِ دیگر


پن:قالبش کار خودمه:)منحرفم خودتونین:)))

نوشته شده در پنجشنبه ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 19:42 توسط Asal|

تــو قــدر مـطـلـقـــــ مـنـیــــــ …
در آغــــــوشــــــــــــــ تـو …
احـوالـــ مـنـــ هـمـیـشـهـــ مـثـبتــــ اسـتــــــــ ...!!!

نوشته شده در پنجشنبه ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 19:8 توسط Asal|

هوای این روزها را نمیخواهمچیزی کم داردچیزی شبیه تو ...

نوشته شده در جمعه سی ام آبان ۱۳۹۳ساعت 1:19 توسط Nafas|

پنجره ی باران خورده ات را باز کن
چند سطر پس از باران
چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده
دلم برایت تنگ است . . .

نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:2 توسط Nafas|

اخــم هـای تــــــو
بــالا تـرین لذت دُنیـــاست
ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

نوشته شده در دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ساعت 11:29 توسط Nafas|


وقتی کنارم نیستی
صبحانه یک تکلیف بی معناست ...
این چای با صد من عسل شیرین نخواهد شد ......

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:18 توسط Nafas|

بی تو...
این مَنَم...
زَنی تَنها دَر آستانهِ فَصلی سَرد...

نوشته شده در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ساعت 15:26 توسط Nafas|

وقتي سرم درد مي كند، حتي قرص هم جواب نمي دهد !
من، چشمهايت را از كدئين بيشتر قبول دارم . . . !

نوشته شده در سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 23:9 توسط Nafas|

ماه شب
در مقابل برق چشمانت
هیچ است
چرا که ماه برای همه
و تو فقط برای منی.......

نوشته شده در سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 0:44 توسط Nafas|      قالب ساز آنلاین